Wspieraj nasze działania.

Przekazując darowiznę możesz skorzystać z odliczenia podatkowego.

Wejdź na naszą stronę i zobacz co robimy. Jeśli chcesz pomóc nam realizować działania związane z edukacją prawną i społeczną dzieci i młodzieży przekaż nam swoją darowiznę. Nie wszystko da się zorganizować za darmo lub wykonać w wolontariacie. Każda złotówka jest dla nas ogromnym darem. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Pozyskane środki wykorzystujemy w 100 % na realizację zadań związanych z warsztatami. Członkowie naszego stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za pracę związaną z realizacją warsztatów. Proponowane działania realizujemy zarówno jako zajęcia indywidualne dla grup młodzieżowych jak i jako zajęcia uzupełniające dla projektów prowadzonych przez placówki oświatowe lub domy kultury.

z warsztatami. Członkowie naszego stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za pracę związaną z realizacją warsztatów. Proponowane działania realizujemy zarówno jako zajęcia indywidualne dla grup młodzieżowych jak i jako zajęcia uzupełniające dla projektów prowadzonych przez placówki oświatowe lub domy kultury.