Warsztaty dla klas 1-3.

Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych .

Zajęcia dedykowane są uczniom  klas 1-3 i omawiają zagadnienia takie jak:

  • Akceptowanie zasad i autorytetu w szkole.
  • Relacje z rówieśnikami.
  • Rozwijaniu pozytywnych zachowań społecznych.

Wszystkie nasze działania mają na celu min:

  • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie.
  • rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych.
  • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii.
  • przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i  ksenofobii.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Termin spotkania każda grupa uzgadnia indywidualnie z prowadzącym.

Preferowane jest by grupa spotykałam się min. raz na dwa tygodnie.

Spotkania trwają min. 2 h lekcyjne i odbywają się w Pałacu Młodzieży

w Katowicach.

Zajęcia prowadzą:

Agnieszka Stachura – pedagog

Patrycja Żak – psycholog

Zgłoszenia proszę wysyłać mailowo na adres:

a.stachura@consensus24.pl lub agnieszka.stachura@pm.katowice.pl