Warsztaty Improwizacji

Ćwiczenia z improwizacji staramy się wprowadzać na każdych warsztatach jako rozgrzewki, podczas zajęć integracyjnych czy jako uzupełnienie warsztatów dot. rozwoju efektywnej komunikacji.

Przy organizacji w/w warsztatów współpracujemy z Fundacją ImproSilesia z Katowic.

Uczą przede wszystkim poprzez doświadczanie i popełnianie błędów.

Trening improwizacji poprawia nastrój, dodaje energii i pomaga nabrać dystansu.

Techniki teatru improwizowanego to doskonałe narzędzie do pracy z grupą.

To doskonałe narzędzie do rozwijania, kształcenia i doskonalenia umiejętności efektywnej komunikacji.

Improwizacja m.in.:

  • rozwija umiejętność uważnego, aktywnego słuchania i obserwacji   
  •   rozmówcy.
  • rozwija empatię
  • wspiera rozwój kreatywnego myślenia i działania
  • uczy akceptacji
  • uczy szacunku i wpierania drugiej osoby
  • rozwija otwartość i pewność siebie
  • uczy współpracy
  • zwiększa pewność siebie i obniża stres
  • uczy poprzez doświadczanie i popełnianie błędów

ŚWIAT, W KTÓRYM NIE MA ZŁEJ ODPOWIEDZI