Warsztaty promujące mediacje i rozwijające kompetencje społeczne.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

Warsztaty dedykowane są młodzieży w wieku 13-16 lat i omawiają zagadnienia takie jak:

  • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie.
  • rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych,
  • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii
  • przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i  ksenofobii.

Warsztaty mogą mieć charakter:

Stały : raz w tygodniu min. 2 h lekcyjne . Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży w Katowicach i organizowane są przez Pracownie Edukacji Społecznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Okresowy : raz na dwa tygodnie  min. 2 h lekcyjne . Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży w Katowicach i organizowane są przez Pracownie Edukacji Społecznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Okazjonalny : Każda grupa może umówić  się na zajęcia w dowolnym momencie. Termin spotkania każda grupa uzgadnia indywidualnie z prowadzącym.  Spotkania trwają min. 2 h lekcyjne,odbywają się w Pałacu Młodzieży w Katowicach i organizowane są przez Pracownie Edukacji Społecznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Każda placówka może poprosić o zorganizowanie indywidualnych warsztatów u niej. Temat i termin warsztatów do uzgodnienia indywidualnie z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową wzbogaconą o elementy mini wykładów. W ramach warsztatów uczestnicy min.:

  • Spotykają się ze specjalistami min. psychologami, terapeutami, prawnikami.
  • Biorą udział w rozprawach sądowych
  • Odwiedzają Areszt Śledczy i spotykają się z pracownikami służby więziennej.
  • Biorą udział w wielu ciekawych akcjach min. symulacjach rozpraw sadowych, spektaklach teatralnych.
  • Za zgoda grupy organizowana jest lekcja prawa w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie wraz ze zwiedzaniem Sejmu.    
  • Uczestniczą w ciekawych wycieczkach i spotkaniach rozwijających ich kompetencje społeczne.