Warsztaty promujące mediacje i rozwijające kompetencje społeczne.

Warsztaty dedykowane są młodzieży w wieku 13-18 lat i omawiają zagadnienia takie jak:

  • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie.
  • rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych,
  • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii
  • przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i  ksenofobii.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową wzbogaconą o elementy mini wykładów. W ramach warsztatów uczestnicy min.:

  • Spotykają się ze specjalistami min. psychologami, terapeutami, prawnikami.
  • Biorą udział w rozprawach sądowych
  • Odwiedzają Areszt Śledczy i spotykają się z pracownikami służby więziennej.
  • Biorą udział w wielu ciekawych akcjach min. symulacjach rozpraw sadowych, spektaklach teatralnych.
  • Za zgoda grupy organizowana jest lekcja prawa w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie wraz ze zwiedzaniem Sejmu.    
  • Uczestniczą w ciekawych wycieczkach i spotkaniach rozwijających ich kompetencje społeczne.

Program szkolenia jest zgodny z rekomendacjami Rzecznika Praw Dziecka.

MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY POWINNI UKOŃCZYĆ MINIMUM 20-GODZINNE SZKOLENIE W ZAKRESIE MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ, POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM.