Warsztaty No Drama

STOP CYBERWOLCE – DRAMA w profilaktyce cyberprzemocy

Warsztaty poświęcone są zarówno teoretycznym, jak również praktycznym aspektom radzenia sobie ze zjawiskiem cyberprzemocy.

Kadr ze spektaklu Stalking. Na cyberprzemoc są paragrafy. Na zdjęciu : uczniowie i absolwenci Sz.P.im.Karola Miarki w Pielgrzymowicach ( Hania Skorupka, Marysia Skorupka, Staś Rogowski,Wiktoria Mędrela)


Celem warsztatów jest :

Nabycie umiejętności radzenia sobie ze zjawiskiem cyberprzemocy, konkretnie  z jedną z jego form jakim jest wyśmiewanie w Internecie połączone z hejtem. 

Poznanie ścieżki reagowania w przypadku zetknięcia się z cyberprzemocą. 

Poznanie różnych form cyberprzemocy.

Poznanie konsekwencji stosowania cyberprzemocy.  

PROGRAM WARSZTATÓW

MODUŁ I – STYMULATORY
czas trwania: pierwsza godzina lekcyjna + max. 15 minut drugiej godziny.


1. Powitanie uczestników.  
2. Przedstawienie się prowadzących.
3. Przedstawienie celów i programu warsztatów.  

Stymulatory: Uczniowie za pomocą rekwizytów mają za zadanie odkryć historię, która się przydarzyła fikcyjnej postaci.  By zdobyć więcej informacji mogą zadzwonić lub wysłać SMSy do mamy, babci lub kolegi naszego fikcyjnego bohatera. W następnym kroku, w 4-osobowych grupach, szukają najlepszego, realnego rozwiązania tej trudnej sytuacji, w której nasz bohater stał się ofiarą cyberprzemocy. Kolejne grupy przedstawiają swoje propozycje rozwiązania tej sytuacji wcielając się role i odgrywając krótką scenkę.  

MODUŁ II – DYSKUSJA + PREZENTACJA
czas trwania: druga godzina lekcyjna 

W tej części omawiamy różne zaprezentowane przez uczniów rozwiązania i dopytujemy się, czemu akurat takie rozwiązanie wybrali. Jest to istotny element, gdyż z jednej strony buduje wśród uczestników poczucie sprawstwa a z drugiej pokazuje, że istnieję więcej niż jeden sposób na wyjście z trudnej sytuacji. Następnie angażujemy młodych ludzi do rozmowy z nami o cyberprzemocy, dopytując ich z jakimi formami agresji w sieci się spotykają najczęściej i czy wiedzą gdzie zgłosić się po pomoc. W tej części wspomagając się prezentacja multimedialną, trenerzy przekazują podstawową wiedzę z tego zakresu, w tym w szczególności: 

  • ścieżkę reagowania – jakie kroki podejmować, gdy zetkniemy się z cyberprzemocą
  • formy cyberprzemocy – czy dane zachowanie jest cyberprzemocą czy nie
  • Granica cyberprzemocy
  • Konsekwencje dla sprawcy
  • Gdzie udać się po pomoc  

W ostatniej części warsztatów uczestnicy biorą udział w mini wykładach:

CYBERPRZEMOC A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY CYBERPRZEMOCY.

Warsztaty organizowane są na zamówienie konkretnej grupy odbiorców przy współpracy z Centrum Rozwoju NoDrama,która działa na rzecz metody dramy w edukacji.

  Kontakt w sprawie warsztatów:

biuro@consensus24.pl; biuro@nodrama.org.pl

OSOBY PROWADZĄCE

Agnieszka Pryca: absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na słowackim Uniwersytecie Mateja Beli, trenerka dramy, kwalifikowana art. terapeutka, prezeska Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama, posiada 8 -letnie doświadczenie w art. terapeutycznych projektach (Teatr Forum, drama). Autorka projektu DepresJA‐ BEZ TABU, reżyserka spektakli interaktywnych w ramach autorskich projektów z młodzieżą – 3 edycje projektu STOP CYBERWOLCE – Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy” oraz Cyberholik – Teatr Forum w profilaktyce uzależnień od gier i Internetu.

Uczestniczyła również warsztatach pt. „Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy” prowadzonych przez   Ása Helga Ragnarsdóttir podczas Międzynarodowej Konferencji Dramy Stosowanej organizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA.

Uczestniczka wielu szkoleń dotyczących pracy z młodzieżą metodami aktywnymi w tym cyklu szkoleń dla pedagogów organizowanych przez Teatr Ateneum z Katowic czy warsztatów „Rainbow of desire” prowadzonych przez Adriana Jaksona – dyrektora artystyczny Cardboard Citizens – współpracownika A.Boala.

Agnieszka Stachura – pedagog, mediator.